+

Paydaşlar

Çalışma Grupları

Etkinlikler Çalışma Grubu

Derneğimizin sosyal, kültürel ve dernek amaçlarına yönelik tüm çalışmalarında, tanıtım faaliyetlerinde düzenleyeceği etkinliklerde rol almak, destek olmayı amaçlayan tüm mezunlarımızın ve İYTE’lilerin bulunduğu çalışma grubudur.

Üye İlişkileri Çalışma Grubu

Genç bir üniversite olan İYTE’nin tüm düzeylerdeki mezunlarına ulaşmak ve onların dernek bünyesinde üye olarak bulunmasının sağlanması, hali hazırdaki çalışmalarının takibi, arşivlenmesi ve duyurulması amacı ile kişisel ilişki ve ağlardan faydalanarak kurumsal yapının güçlenmesi amaçlanır ve bu düşünce ile çalışmalar yürütülür.

Sosyal Yardım ve Burs Fonu Çalışma Grubu

Kardeşlik bağı ile İYTE’li öğrencilerimiz başta olmak üzere, mezunlarımızdan maddi durumu uygun olmayan arkadaşlarımıza yardım etmek, burs fonuna katkı koymak ve yeni kanallar bulmak adına tüm İYTE’lilerin destek verdiği aktif bir çalışma grubudur.