+

Logo

İYTEMED

Görerek algılamanın en önemli unsuru olan renkler ve şekiller kurum ve kuruluşların ilk izlenimleri açısından büyük önem arz eder. Bu yüzden bir okulun mezunlar derneği logosunun okul logosundan çok ayrı olmaması gerektiğini düşündük. Renk olarak kırmızı tonları ve temel form olarak, okul logosunun eğrisel şekillerden ziyade daha keskin ve kesin şekillerden oluşması kare kullanma kararımızı şekillendiren fikir oldu. Amacımız kolay algılanabilir, sade ve diğerlerinden farklı bir şekil elde etmek ve okulumuzdan fazla kopmamaktı. Buna dayanarak okul logosundaki gibi dikey ve yatay doğrultuda yerleştirilen birimler diğerleri ile kıyasladığında, renk ve boyut göz önüne alındığı zaman, daha baskın olacak şekilde ayarlandı. Arada kalan diğer karelerin boyutları ile, görsel açıdan, logo monotonluktan kurtarıp daha modern bir şekil elde edildi ve okulumuzun sürekli değişen, ilerleyen yapısı ortaya koyuldu. İlerlemeyi göstermek amacıyla en küçük karenin diğerlerinden daha önce algılanması için, okuma-yazma yönü yüzünden ilk bakılan yere, sol üste kare yerleştirildi. Karelerin boyutlarındaki değişim ve boşluklar altın orana göre ayarlanarak görsel bir bütünlük ve estetik bir ahenk yakalandı. Bu sayede akılda kalıcılık ve kullanım kolaylığı sağlandı. Logo bütüncül olarak ifade edilmek istenirse şu kelimelerle özetlenir. Sade, farklı, ilerleme vurgulu. Şeklin kalın ve düzenli görünümüne kontrast oluşturmak için tırnaklı ve ince bir yazı fontu kullanıldı. Böylece logonun dengesi sağlanmış oldu.

İYTEMED logosunu indirmek için tıklayınız.

Kuruluş Logomuz

İYTEMED Kuruluş Logosu