+

Kurullar

Yönetim Kurulu

Ahmet Cem ÖZBAY, Makine Mühendisliği’20
Alp YALÇIN, Makine Mühendisliği’20
Berkhan AĞAR, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği’17
Gürhan ÖZSAMANCI, Fizik’08
Haydar MERAN, Makine Mühendisliği’18
Irmak Pırıl YILDIRIM, Gıda Mühendisliği’20
İlker BABADAĞ, Makine Mühendisliği’08
Mert KOÇ, Kimya’13
Nurgül TOSUN, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği’20

Denetleme Kurulu

Devrim BULSOY, Kimya’18
Ece BULUT, Şehir ve Bölge Planlama’19
Kerim KARADAL Makine Mühendisliği!10
Nilsu İSKEÇMAN, Kimya Mühendisliği!18
Onur GÜNDURU, Bilgisayar Mühendisliği’02
Semih ORHAN, Moleküler Biyoloji ve Genetik’20