+

Hakkımızda

İYTE Mezunları Derneği, mezunların üniversite ile bağlarını güçlendirerek, mezunlarımız arasında başta iş ve sosyal hayatta olmak üzere bir bağ kurmak, İYTE’li öğrenci ve mezunları bir araya getirerek, mezun adaylarına profesyonel iş hayatı hakkında yol göstermek ve “Tüm Dünya İYTE’li” olsun hedefinde ilerlemek adına ilk dönem mezunlarımız tarafından 2003 yılında kurulmuştur.

Yaklaşık 1000 üyesi olan derneğimiz, mezun ve öğrencilerimize yönelik kariyer ve sosyal amaçlı olarak düzenlediği etkinlik, proje ve faaliyetler ile üniversitemize destek vermektedir.

Tarihçe

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mezunları Derneği, İYTEMED 1Mart 2004 tarihinde kurulmuştur. Üniversitenin ilk lisans mezunlarını verdiği 2002 yılından sadece bir sene sonra başlayan dernekleşme çalışmaları 2003 yazında hız kazanmış, o dönemki iletişim olanakları da düşünüldüğünde bin bir emek ve gayreti ile sayısı az olan mezunlarımız içerisindeki bir avuç gönüllü, idealist genç mezununun çabası ile resmi kimlik kazanmıştır.

Başlangıçların ne kadar sancılı olduğu, hiç kimsenin böyle oluşumların vücut bulabileceği ya da hayatta kalacağına inanmadığı herkesin takdiridir. Ancak mesleki anlamda bugün çok başarılı bir hayata sahip olan o gün derneğin kuruluşunda rol alan mezunlarımızın azami gayreti ile bugün İYTEMED var olmuştur. Birçok etkinliğe de ön ayak olarak sonraki yıllarda gerçekleştirilecek birçoklarının ilk meşalesini yakmışlardır. Kendilerine böylesine bir çalışmaya ön ayak olarak İYTEMED’i, kurdukları için teşekkürü bir borç biliyoruz.