+

Burs Fonu

İYTE MEZUNLARI DERNEĞİ tarafından çalışmalarına Ağustos 2014 tarihinde başlanan proje sayesinde 31.12.2019 itibariyle yaklaşık 80.000 TL burs verilmiştir. Düzenli bursiyerler haricinde dönemsel destekler verdiğimiz öğrencilerimiz de olmuştur.

İYTE Mezunları ve İYTE Öğrencileri arasındaki maddi ve manevi bağı güçlendirmek ve ihtiyaç sahibi öğrenci arkadaşlarımıza destek olmak için başlattığımız bu projede temel amacımız, burs fonunu her geçen yıl büyütmek, sürdürülebilir kılmak ve bursiyer sayısını arttırmaktır.

İYTEMED Burs Fonu'na katkı sağlayan herkese değerli destekleri için çok teşekkür ediyoruz.